มี 1 หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากBrandon University

canada

301

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts/Bachelor of Education (5-Year Integrated)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$16,956.97 (390,695 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้