มี 3 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากBrandon University

canada

266

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts/Bachelor of Education (5-Year Integrated)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$16,956.97 (394,545 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education - After Degree (A.D.)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,956.97 (394,545 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Physical Education Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$16,956.97 (394,545 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้