มี 21 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากBrock University

canada

404

3

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accounting (BAcc)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) in Business Communication

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (BBA)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (BBA) Co-op International Dual Degree

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 OR 4.5 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Computing and Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Sport Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Accountancy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - COURSE BASED - 8 MONTHS / 10 COURSES

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Accountancy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - COURSE BASED - 8 MONTHS / 10 COURSES

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Professional Accounting (International Student Pathway)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - COURSE BASED - 13 MONTHS / 15 COURSES PLUS OPTIONAL 4-MONTH CO-OP

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Management - Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS - 20 MONTHS / 5 TERMS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Management - Finance

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS - 20 MONTHS / 5 TERMS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้