มี 2 หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากBrock University

canada

376

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Integrated Studies (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher Educ ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Integrated Studies (Honours)/Bachelor of Education in Concurrent Teacher E ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้