มี 8 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากBrock University

canada

351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts in Canadian and American Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Classics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MRP - 5 TERMS (20 MONTHS), THESIS - 6 TERMS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in English

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR (3 TERMS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in History

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MRP - 3 TERMS (1 YEAR), MRP & CO-OP - 5 TERMS (20 MONTHS), THESIS - 5 TERMS (20 MONTHS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Philosophy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR (3 TERMS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Popular Culture

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 TERMS (12 MONTHS), MRP - 4 TERMS (16 MONTHS), THESIS - 6 TERMS (2 YEARS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Studies in Comparative Literatures and Arts

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MRP – 3 TERMS (1 YEAR), THESIS – 4 TERMS (16 MONTHS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Humanities

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (12 TERMS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้