มี 1 หลักสูตรคติชาวบ้านระดับปริญญาตรีจากCape Breton University

canada

175

1

Bachelor of Arts and Bachelor of Arts Community Studies in Folklore

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$8,040.00 (192,160 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้