มี 2 หลักสูตรสุขภาพและความปลอดภัยระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCape Breton University

canada

212

2

Bachelor of Emergency Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$8,040.00 (185,201 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Emergency Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$8,040.00 (185,201 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้