มี 2 หลักสูตรสุขภาพและความปลอดภัยระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากCape Breton University

canada

206

1

Bachelor of Emergency Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$8,040.00 (฿ 184,609) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Emergency Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$8,040.00 (฿ 184,609) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้