มี 1 หลักสูตรระบบไฟฟ้าโรงละครระดับจากCapilano University

canada

289

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Technical Theatre

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้