มี 3 หลักสูตรการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับจากCapilano University

canada

331

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Tourism Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 11 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism Management Co-operative Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism Management for International Students

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้