มี 3 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรีจากCapilano University

canada

305

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Early Childhood Care and Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Human Kinetics - Physical Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$17,853.30 (412,966 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism Management Co-operative Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้