มี 2 หลักสูตรทักษะการให้คำปรึกษา (ทั่วไป)ระดับจากCity University of Seattle in Canada (Vancouver)

canada

12

Master of Counselling

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Master of Education (M. Ed.) in School Counselling

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้