มี 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั่วไป)ระดับจากConcordia University of Edmonton

canada

20

BSc in Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 30 สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้