ทั้งหมดที่ Dalhousie University แคนาดา

null

1371

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA / BSc - Combined Honours in French

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/ BSc - Double Major in French

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA/BSc - Canadian Studies(Double major)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Agriculture in International Food Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Applied Computer Science (BACSC)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$22,444.46 (522,141 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) - Cinema and Media Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) - Classics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) - Combined Honours in Gender and Women’s Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) - Contemporary Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) - Creative Writing(Combined Honours/Double Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) - Double Major in Gender and Women’s Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) - Double Major in German

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$21,371.46 (497,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้