มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDalhousie University

canada

1105

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (BEng) - Electrical and Computer Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - NON CO-OP PROGRAM (4 YEARS); CO-OP PROGRAM (5 YEARS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

CAD$23,478.46 (฿ 539,096) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้