มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDalhousie University

canada

1460

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (BEng) - Electrical and Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - NON CO-OP PROGRAM (4 YEARS); CO-OP PROGRAM (5 YEARS)

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้