มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากDalhousie University

canada

1501

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (BEng) - Industrial Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - NON CO-OP PROGRAM (4 YEARS); CO-OP PROGRAM (5 YEARS)

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้