เรียนต่อ แคนาดา ที่ Fairleigh Dickinson University

canada

13

Bachelor of Arts in Individualized Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$25,320.00 (฿ 642,832) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts in Individualized Studies with specialization in Hospitality and Tourism Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$25,320.00 (฿ 642,832) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Business Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 121 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Information Technology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Administrative Science

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021

CAD$14,385.00 (฿ 365,211) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Hospitality Management studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 25 พฤษภาคม 2021, 7 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้