มี 4 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากKwantlen Polytechnic University

canada

170

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Advanced Farrier Training

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - : 32.5

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Horticulture Technology - Landscape Horticulture Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - : 63

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Horticulture Technology - Sustainable Production Horticulture

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - : 63

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Horticulture Technology - Turf Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - : 63

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้