มี 1 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากKwantlen Polytechnic University

canada

189

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Post-Baccalaureate Diploma in Operations and Supply Chain Management

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - : 33

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้