มี 1 หลักสูตรการแพทย์จีนระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากKwantlen Polytechnic University

canada

161

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Traditional Chinese Medicine - Acupuncture

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - : 86

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้