มี 3 หลักสูตรจิตวิทยา (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากKwantlen Polytechnic University

canada

171

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts Degree in Psychology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - : 60

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

CAD$19,740.90 (450,787 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Arts in Psychology (Also Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 120

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

CAD$19,740.90 (450,787 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts Major in Psychology (Also Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - : 120

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

CAD$19,740.90 (450,787 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้