มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมการเกษตร / การปลูกพืชสวน /เครื่องจักรเกษตรกรรมระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากKwantlen Polytechnic University

canada

188

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Horticulture Technology - Landscape Horticulture Systems

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - : 63

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Horticulture Technology - Sustainable Production Horticulture

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - : 63

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Horticulture Technology - Turf Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - : 63

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้