เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (Esol)ระดับจากLaurentian University

canada

177

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (General) in English - Literature and Rhetoric

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 3 พฤษภาคม 2021, 8 กันยายน 2021

CAD$25,960.00 (฿ 647,847) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้