มี 5 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากLaurentian University

canada

123

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma in Science Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 27

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Science Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Sociology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within four years

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$21,541.50 (500,734 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Forensic Science (MFS)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - A RESEARCH-INTENSIVE ACCELERATED MASTERS DEGREE WITHIN 12 MONTHS.

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$21,541.50 (500,734 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Social Work (MSW)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้