มี 2 หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (ไม่ใช่ทางการแพทย์)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากLaurentian University

canada

127

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Forensic Identification

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 90

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 9 กันยายน 2020

CAD$25,960.00 (603,443 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Forensic Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 9 กันยายน 2020

CAD$25,960.00 (603,443 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้