ทั้งหมดที่ McGill University แคนาดา

null

3066

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 42

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

B.C.L. and LL.B. with Major Concentration Law with Major International Human Rights and Development

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$42,392.10 (975,879 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.C.L. and LL.B. with Major Law with Major Concentration Commercial Negotiation and Dispute Resol ...

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$42,392.10 (975,879 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Faculty Program Environment - Ecological Determinants of Health in Society

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Faculty Program Environment - Economics and the Earth's Environment

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Faculty Program Environment - Environment and Development

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Faculty Program Industrial and Labour Relations

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration African Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Art History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Classics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration East Asian Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$18,110.40 (416,907 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้