มี 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับจากMcGill University

canada

3214

20

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 42

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration English - Cultural Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2020

CAD$18,110.40 (420,978 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration English - Drama and Theatre

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2020

CAD$18,110.40 (420,978 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (B.Ed.) - Secondary English

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS OR 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2020

CAD$18,110.40 (420,978 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Within six years

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

CAD$15,637.20 (363,488 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (M.A.) English

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 48 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

CAD$18,110.40 (420,978 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้