มี 1 หลักสูตรสังคมวิทยาของการศึกษาระดับจากMcGill University

canada

3168

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 42

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts in Education and Society

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

CAD$18,110.40 (412,097 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้