มี 2 หลักสูตรTesl (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากMcGill University

canada

3149

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 42

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education in Teaching English as a Second Language - TESL Elementary and Secondary

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS OR 5 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2019

CAD$18,110.40 (414,297 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education in Teaching English as a Second Language - TESL Elementary and Secondary: T ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS OR 5 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2019

CAD$18,110.40 (414,297 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้