มี 2 หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับจากMcGill University

canada

3190

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 44

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

B.C.L. and LL.B. with Major Concentration Law with Major International Human Rights and Development

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

1 November 2019

CAD$42,392.10 (986,396 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate (Gr. Cert.) Air and Space Law

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้