มี 1 หลักสูตรการผลิตอาหารและเครื่องดื่มระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMcGill University

canada

3162

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 44

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

M.Sc. Applied Integrated Food and Bioprocessing (IFB)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

CAD$18,110.40 (417,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้