มี 1 หลักสูตรการผลิตอาหารและเครื่องดื่มระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMcGill University

canada

2958

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 42

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

M.Sc. Applied Integrated Food and Bioprocessing (IFB)

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

CAD$18,110.40 (415,838 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้