มี 1 หลักสูตรจิตวิทยาเด็กระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMcGill University

canada

2941

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 42

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts (M.A.) School/Applied Child Psychology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2020

CAD$18,110.40 (฿ 415,838) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้