เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 1 หลักสูตรการถ่ายภาพด้วยรังสีทางการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากMcMaster University

canada

876

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 69

Bachelor of Medical Radiation Sciences (B.M.R.Sc.) - Radiography Specialization

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 150

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$32,394.00 (฿ 763,371) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้