มี 2 หลักสูตรจิตวิทยาปัญญาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากMcMaster University

canada

887

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 72

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Cognitive Science of Language

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Cognitive Science of Language

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้