มี 3 หลักสูตรชีววิทยาระดับจากMount Allison University

canada

62

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Biochemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$18,490.00 (฿ 461,429) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$18,490.00 (฿ 461,429) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Biopsychology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 18 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021

CAD$18,490.00 (฿ 461,429) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้