มี 1 หลักสูตรวารสารศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากMount Royal University

canada

893

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Communication - Journalism

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้