มี 1 หลักสูตรการเขียนภาพ (ศิลปะ)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNSCAD University

canada

109

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Fine Arts, Major in Fine Art (Drawing, Painting, Printmaking, Sculpture)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้