มี 1 หลักสูตรการเขียนภาพ (ศิลปะ)ระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไปจากNSCAD University

canada

86

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Visual Arts Certificate in Studio, Drawing

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้