มี 1 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากOCAD University

canada

159

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MA, MDes, MFA in Digital Futures

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$20,508.00 (472,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้