มี 1 หลักสูตรอาร์ตเวิร์ค: สิ่งพิมพ์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากOCAD University

canada

157

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Fine Arts in Cross-Disciplinary Art: Publications

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$27,882.00 (642,262 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้