มี 1 หลักสูตรการยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากOCAD University

canada

158

4

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Design (BDes) - Environmental Design: Interior Design Specialization

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$27,882.00 (641,852 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้