มี 24 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากQueen's University

canada

2376

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Commerce (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Executive MBA - Master of Business Administration (The National Program)

เข้าชม10ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Accounting

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 13 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Risk Policy and Regulation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 4 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Management

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (294,160 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master Degree in Earth and Energy Resources Leadership

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 20 MONTHS, 20% RESIDENTIAL AND 80% ONLINE

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Finance

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2020

CAD$68,200.00 (1,551,871 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Industrial Relations (M.I.R.)/J.D

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 - 3.5 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

CAD$29,658.60 (674,873 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Industrial Relations (MIR)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 10 - 12 MONTHS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

CAD$29,658.60 (674,873 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of International Business

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Management Analytics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้