มี 3 หลักสูตรการบัญชีระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากQueen's University

canada

1930

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma in Accounting

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 13 สัปดาห์

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Finance

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021

CAD$69,000.00 (1,596,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MBA - Master of Business Administration (Finance)

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2021

CAD$99,500.00 (2,302,838 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้