มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากQueen's University

canada

2377

12

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Applied Science in Mechanical and Materials Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,801 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Mechanical and Materials Engineering

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,801 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Mechanical and Materials Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,801 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้