มี 23 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับจากQueen's University

canada

2376

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Honours) in English Language and Literature

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Gender Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in History

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Jewish Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Languages, Literatures and Cultures

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Philosophy

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Religious Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Classics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.A. in Classics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (294,160 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.A. in Cultural Studies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (294,160 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.A. in English

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (294,160 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.A. in Gender Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 YEAR; THESIS OPTION - 2 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (294,160 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้