เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 7 หลักสูตรMBAระดับจากQueen's University

canada

1056

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Executive MBA - Master of Business Administration (The National Program)

เข้าชม12ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Executive MBA - Master of Business Administration Americas - A Cornell - Queen’s Partnership

เข้าชม31ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 17 เดือน

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration (Consulting)

เข้าชม16ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

CAD$99,500.00 (฿ 2,483,082) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration (Digital Transformation)

เข้าชม1ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

CAD$99,500.00 (฿ 2,483,082) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration (Entrepreneurship and Innovation)

เข้าชม2ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

CAD$99,500.00 (฿ 2,483,082) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration (Finance)

เข้าชม1ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

CAD$99,500.00 (฿ 2,483,082) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration (Marketing and Sales)

เข้าชม7ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

CAD$99,500.00 (฿ 2,483,082) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้