มี 3 หลักสูตรการพยาบาลศึกษาระดับจากQueen's University

canada

1092

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Nursing - Primary Health Care Nurse Practitioner

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$12,927.45 (฿ 322,261) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Nursing Science (MNSc)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$12,927.45 (฿ 322,261) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$12,927.45 (฿ 322,261) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้