มี 5 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากQueen's University

canada

2265

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

M.Sc. in Mathematics and Statistics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - M.SC. PATTERN I: 18 - 24 MONTHS; M.SC. PATTERN II: 12 MONTHS

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,563 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science in Mathematical Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,563 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science in Mathematics and Statistics

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 - 24 MONTHS

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,563 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,563 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics and Statistics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,563 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้