มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ระดับจากQueen's University

canada

2218

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Science in Mining Engineering

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science in Mining Engineering

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,740 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Mining Engineering

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,740 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Mining Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$12,927.45 (300,740 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้