เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ แคนาดา ที่ Royal Roads University

canada

1650

14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Environmental Practice

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 5 กันยายน 2022, 9 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

9 February 2022, 5 June 2022, 9 October 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Global Tourism Management

เข้าชม98ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

31 March 2022

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

12 June 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in International Hotel Management

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

6 June 2022

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Arts in Justice Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2022

CAD$21,206.00 (฿ 573,290) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Arts in Professional Communication

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

31 March 2022

CAD$21,206.00 (฿ 573,290) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Business Administration

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

31 March 2022

CAD$23,501.00 (฿ 635,334) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 24 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2022

CAD$21,206.00 (฿ 573,290) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Environmental Practice

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 5 กันยายน 2022, 9 มกราคม 2023

วันปิดรับสมัคร

9 February 2022, 5 June 2022, 9 October 2022

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Environmental Science

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

6 June 2022

CAD$21,206.00 (฿ 573,290) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Business Administration

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2022

CAD$21,927.50 (฿ 592,795) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Social Sciences

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2022

CAD$21,927.50 (฿ 592,795) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Royal Roads University

มหาวิทยาลัย Royal Roads เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย และประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

  • ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในเขตชายฝั่งแปซิฟิค
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีรูปแบบเฉพาะและเน้นความเป็นมืออาช
  • ชุมชนนักศึกษานานาชาติกว่า 60 ประเทศ
  • อัตราจำนวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อชั้นเรียนที่ 35 คน เพื่อให้เข้าถึงอ