มี 1 หลักสูตรการวางแผนนโยบาย / กลยุทธ์ระดับจากRoyal Roads University

canada

266

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Certificate in Strategic Global Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 เดือน

เริ่มเรียน - 8 มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Royal Roads เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทันสมัย และประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

  • ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในเขตชายฝั่งแปซิฟิค
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ
  • องค์ประกอบของนักศึกษานานาชาติกว่า 60 ประเทศ
  • จำนวนนักศึกษาที่ในชั้นเรียน 35 คน เพื่อการสอนที่ดี